Barne- og ungdomstjenesten består av to seksjoner. Seksjon barnevern og forebyggende seksjon.

Seksjon barnevern yter tjenester til familier etter Lov om barnevern.

Seksjon forebyggende består av ulike tjenester:

  • Oppsøkende ungdomsteam
  • PMTO terapeuter
  • Avlastning til familier som har barn mellom 0-18 år med funksjonsnedsettelser
  • Koordinator for tverrfaglig forebyggende arbeid for barn og unge

Vakttelefon

Vakttelefon på dagtid: 77 02 62 55
Utenfor ordinær åpningstid: 916 27 960
Dette nummeret er bemannet til enhver tid utenfor ordinær åpningstid. I ordinær åpningstid er dette nummeret koblet til barnevernets vakttelefon på dagtid.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder Marianne Johansen, telefon: 77 02 61 87