Innhold i tjenesten:
Helsestasjonen har kommunejordmortjeneste med tilbud om svangerskapskontroller, foreldre forberedende kurs for gravide og utvidet støtte og veiledning ved behov. Kommunejordmor gir tilbud om hjembesøk til barselkvinne 1. – 3. dag etter utreise fra sykehuset.

Last ned vår brosjyre.

Hvem yter tjenesten:
Kommunejordmor. Det brukes telefontolk ved behov.

Hvordan kan man få / tildelt tjenesten:

Svangerskapskontrollen utføres i et samarbeid mellom fastlege og kommunejordmor. Time hos jordmor bestilles etter første konsultasjon hos fastlege eller i graviditetsuke 8 -14. Svangerskapskontrollen hos jordmor videre i svangerskapet er i uke  28, 36, 38 og 40.

Besøksadresse
Havnegata 1 i 1. etasje

Åpningstider
Mandag – fredag kl. 08.30 -15.00

Telefon:
77 02 71 40.

Telefontreffetid og timebestilling:
Mandag - torsdag kl. 08.15 - 10.30 og 12.30 - 14.00.
Det er mulig å ringe direkte til jordmor tlf. 77 02 71 55

Postadresse:
Havnegata 1
9479 Harstad.

Brosjyre:
Last ned vår brosjyre.

Lovhjemmel: 
Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene

Forskrift om kommune helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Nasjonale faglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen-hvordan avdekke vold.

Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorgen