Se kart

Ønsker du bare å se kart over Harstad kommune, kan du se det her: https://kommunekart.com/klient/harstad


Selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kart

Harstad kommune har i samarbeid med Norkart AS og Ambita AS (Infoland) laget en selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata i SOSI- eller DXF-format.

Harstad kommune tilbyr følgende produkter for uttak av digitalt kartgrunnlag:

  • Detaljerte kartdata med VA og Plan
    • Inneholder de vanligste FKB-dataene som veg, eiendom, bygning, adresse, ledningskart, høydekart og vann. Inneholder også plandata og vann- og avløpsledninger.

Løsningen er rettet mot det private konsulentmarkedet, og kartgrunnlaget kan brukes til prosjektering, arealplanlegging, situasjonskart m.m.

Tjenesten er tilrettelagt av Norkart AS. Se Info-knapp bak de ulike produktene. Det finnes også en hjelpemeny nede i venstre hjørne dersom det skulle være behov for assistanse.

For å bruke løsningen må bruker opprette et kundeforhold med Ambita AS (Infoland). Fakturering og leveranse av kartdata skjer gjennom Ambita AS (Infoland). Prising av kartdata skjer iht. GEOVEKST forvaltningsavtale. Mer info finnes på Kartverkets hjemmeside, kartverket.no.

Her kan digitale kartdata bestilles

Ta gjerne kontakt med oss på e-post postmottak@harstad.kommune.no  eller tlf. 77026775 ved behov for hjelp knyttet til de overnevnte produktene.

Merk: Harstad kommune kan ikke garantere at de digitale dataene er komplette og uten feil. Kunden har rett til å disponere produktet til intern eller privat bruk. Er kunden en juridisk person kan kopiering og fremvisning skje til intern bruk. Eksemplarfremstilling, eller presentasjon på internett, er ikke tillatt uten særlig avtale.