Sentralbord Harstad kommune

08.00 – 15.30
Tlf 77 02 60 00

Sentralbord hjemmetjeneste​

​På ettermiddag, natt og helg, bruk sentralbordnummeret for kontakt med de ulike avdelinger.​
Tlf 77 02 77 11

​Administrasjonskonsulenter

Dersom du trenger hjelp til orientering for rett hjelp ta kontakt med administrasjonskonsulentene.

Ingrid Kolbeinsen
Administrasjonsonsulent
Tlf 909 87 197
E-post Ingrid.kolbeinsen@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg

Anita Moen
Administrasjonskonsulent
Tlf 909 90 229
E-post Anita.moen@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg

Enhetsleder

Sissel Fenes
Tlf 95 80 01 82
E-post: Sissel.Fenes@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg

Fagutvikler 
Linda Kvam Hanssen
Tlf 90 36 18 27
E-post: Linda.hanssen@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg

Demenskoordinator
Marit Kristiansen
Tlf 98058391
E-post Marit.Kristiansen@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg

Hukommelsesteam
Hukommelsesteamet@harstad.kommune.no
Tlf 91841837
Therese D. Bjørnnes
Torill Pettersen
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg

Kreftkoordinator
Liv Anne Pedersen
Tlf 91176140
E-post Liv.Anne.Pedersen@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Heggen Alle 15, avd.hjemmetjenesten

Nettverks og fritidskoordinator
Karin Anna Øvervatn
Tlf 95768302
E-post Karin.Overvatn@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg

Avdeling Psykisk helse 
Besøksadresse: Stangnesveien 41

E-post til ansvarsvakt​:  Ansvarsvakt.Psykiatritjenesten@harstad.kommune.no

Avd.leder
Ole Kristian Lundberg
Tlf 91765236
E-post Ole.Lundberg@harstad.kommune.no
Driftskoordinator
Cathrine Nilsen
Tlf 95755074
E-post: Cathrine.Nilssen@harstad.kommune.no

Avdeling Kanebogen
Besøksadresse: Fredlyveien 4
E-post til ansvarsvakt:  Ansvarsvakt.Hjemmetjenesten.Kanebogen@harstad.kommune.no

Avd.leder
Irene Utmo
Tlf 91784762
E-post Irene.Utmo@harstad.kommune.no
 

Driftskoordinator
Vivian Andreassen
Tlf 99726191
E-post Vivian.Andreassen@harstad.kommune.no
 

Avdeling Sørvik
Besøksadresse: Melvikveien 35, inngang baksiden, 2.etg

E-post til ansvarsvakt:  Ansvarsvakt.hjemmetjenesten.sorvik@harstad.kommune.no

Konstituert avd.leder Irene Utmo
Tlf 91784762
E-post Irene.Utmo@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Fredlyveien 4

Konstituert driftskoordinator pr. 01.08.19
Berit Ditlefsen
Tlf 90565215
E-post Berit.Ditlefsen@harstad.kommune.no

Avdeling Sentrum og Nattjenesten
Besøksadresse: Heggen Alle, avd. hjemmetjenesten

E-post til ansvarsvakt dag/aften/helg: AnsvarsvaktHjemmetjenesten.Sentrum@harstad.kommune.no

E-post til ansvarsvakt natt:  Ansvarsvakt.NattjenestenHK@harstad.kommune.no

Avd.leder
Øyvind Arntzen
Tlf 46917006
E-post Oyvind.Arntzen@harstad.kommune.no

Driftskoordinator
Inge Fagerland
Tlf 48116324/ 77027422
E-post Inge.Fagerland@harstad.kommune.no
 

Avdeling Nord

Besøksadresse: Bergseng veien 6, U.etg

E-post til ansvarsvakt: Ansvarsvakt.Hjemmetjeneste1Nord@harstad.kommune.no

Avd.leder
Mone-Iren Furu
Tlf 90701252/ 77027621
E-post Mone-Iren.Furu@harstad.kommune.no
Driftskoordinator
Anne-Line Johansen
Tlf 90705725
E-post Anne.Johansen@harstad.kommune.no