Overføring av ferie

Oppsigelse av stilling

Søknad om permisjon / egenmelding for OMSORG og BRANN

Søknad om permisjonover en måned (Omsorg og Brann skal bruke skjemaet ovenfor i alle tilfeller)

Alle kortere søknader om permisjon skal det søkes om i Enterprise under Meg selv - Personalskjema - Ny - Nytt fravær.

Lenke til alle andre søknader (du må være pålogget Harstad kommunes nettverk)  http://okoprog:8080/enterprise/enterprise?