Skolen og SFO er åpnet for alle
Alle skoletrinn er nå tilbake på skolen. Det er gjort noen lokale tilpasninger, og tilbudet vil variere mellom fysisk tilstedeværelse på skolen, uteskole og hjemmeundervisning. Ulikhetene har sin årsak i smilleverntiltak. Du får informsjon fra din skole om hvordan skoledagene organiseres der.

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

 


Smittevern

I ukene som kommer er vi nøye med å sikre godt smittevern. Det aller viktigste er fremdeles

  • bare friske personer på skolen
  • gode rutiner for håndhygiene
  • godt renhold
  • jevnlig vask av utstyr
  • en meters avstand til hverandre

Håndvask er viktig både hjemme og på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem.


Informasjon på flere språk

Her finner du informasjon på andre språk enn norsk:https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/oversatt-til-flere-sprak/


Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Barn som har symptomer på sykdom skal ikke møte på skolen. Dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst et døgn etter at de har blitt symptomfrie.

Hvis et barn blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med de foresatte. Barnet må enten hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.


Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

Vi ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben.


Skoleskyss

Hvis elevene tar skolebuss, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Det samme gjelder hvis elevene tar båt eller annen transport til skolen. SKoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig.


Smittevernveileder for skolene

Smittevernveilederen for barneskolen kan du lese her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Smittevernveilederen for ungdomsskole og videregående skole kan du lese her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/


Førskoledagene
Alle skolestartere i Harstad får en førskoledag hver, enten 5. eller 12. juni. Skolene sender ut informasjon til de foresatte. Der vil det stå hvilken dag deres skolestarter skal møte.
Førskoledagene gjennomføres på en trygg måte for elevene. Det er utviklet en egen smittevernveileder for besøk på skolen våren 2020.

Veilederen kan du lese her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/besok-pa-skolen-varen-2020-for-arets-skolestartere/


Eksamen og standpunktkarakter
Skriftlig og muntlig eksamen er avlyst for grunnskolen. Elevene på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.


Foreldrebetaling - SFO
Oppdatert informasjon om foreldrebetaling for barnehge og SFO finner du her: https:https://www.harstad.kommune.no/foreldrebetaling-ved-gradvis-aapning-av-barnehage-og-sfo.6309214-526811.html


Oppdatert informasjon og råd til befolkningen
Følg med på Harstad kommunes hjemmeside for oppdatert informasjon: https://www.harstad.kommune.no/korona.525862.no.html


Kontakt skolen din

Har du spørsmål, eller trenger du mer informasjon? Kontakt din skole.