Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Heldøgns omsorg

Enhet for Heldøgns omsorg har ansvar for alle sykehjem i Harstad kommune samt Bergseng og Olavsgården bosenter.
Enheten har også ansvar for hjemmetjenesten på Grytøy/Bjarkøy/Sandsøy.
Vi har et eget dagaktivitetstilbud for hjemmeboende eldre.

I forbindelse med spredning av nytt koronavirus Covid-19, har vi gjort en del tiltak for å beskytte våre brukere og beboere, som tilhører sårbare grupper. Vi følger rådene fra myndighetene, og vil i samråd med kommuneoverlegen fortløpende oppdatere/endre våre tiltak.

  • Dagaktivitetstilbudet for eldre er delvis åpnet. For å ivareta smittevernhensyn, har vi noe lavere kapasitet på tilbudet. Dagtilbudet er feriestengt i ukene 28-32.

  • Vi tillater fotpleier og frisør i sykehjem. Fotpleier og frisør må følge bransjestandard, skal kun oppholde seg på eget frisørrom/tilrettelagt rom på sykehjemmet, samt så langt det er mulig unngå direkte ansikt-til-ansikt-kontakt. 

  • Støttekontakttjenesten har vært i opphør siden mars, men har startet opp igjen. Brukere/pårørende og støttekontakter vil bli kontaktet før evt. oppstart og valg av aktiviteter vurderes opp mot smittevernhensyn og avstandsråd. Det er krav om at støttekontakt gjennomfører egen opplæring samt skriver under egenerklæring før oppstart. 

  • Dersom du ønsker å besøke våre helseinstitusjoner,se oppdatert informasjon om retningslinjer og råd her
    På samme nettsiden finner du retningslinjer for besøk i særlig tilrettelagte boliger, som Olavsgården og Bergseng bosenter.

  • I forbindelse med covid-19, utarbeidet vi et informasjonsskriv til pårørende av beboere i sykehjem og bosenter. Det finner du her.

  • Vi vil gjenoppta samarbeid med frivillige i sykehjem og bosenter ila. uke 25. Opplæringspakke må gjennomgås og egenerklæring underskrives. Frivillige vil kontaktes av det aktuelle sykehjem eller bosenter.

  • Utdypende informasjon i forhold til hvert sykehjem og bosenter, finner du i menyen under.

Her kan du søke om helse- og omsorgstjenester.
Dersom du lurer på hva kommunale tjenester koster, kan du klikke her: Betalingsregulativ

Vil du være frivillig hos oss? Trykk her for mer informasjon.