Kontaktinformasjon:

Hovedverneombud Dag Gyltnes:
Tlf: 913 06 217
E-post: Dag.Gyltnes@harstad.kommune.no

HMS-rådgiver Mona Paulsen:
Tlf: 77026151/ 402 01 613
E-post: Mona.Paulsen@harstad.kommune.no

Bedriftshelsetjenesten:
Kontaktperson: Astrid Kristine Leite, tlf: 475 02 918
Infoark - bedriftshelsetjenesten Stamina Helse.pdf