Det kan gis  avlastning for unge utviklingshemmende som er hjemmeboende over 18 år, tilbudet gis etter behov og kapasitet. Kanebogen avlastningssenter har driftet siden 2010, vi har god kompetanse i avdelingen og flotte lokaler med egne rom til de som får tilbud om avlastning.

Tjenestebeskrivelser: