2021/2022

  • 19. og 20. august (2021)
  • 15. november (2021)
  • 11. mars (2022)
  • 16. mai (2022)

2022/2023

  • 18. og 19. august 2022
  • 14. november 2022
  • 6. mars 2023
  • 19. mai 2023

Grunnlag

Barnehagene holder stengt på planleggingsdagene, jfr vedtektenes pkt 7. Planleggingsdagene gir ikke grunnlag for reduksjon i foreldrebetaling. Planleggingsdagene legges så langt det er mulig samtidig med planleggingsdagene i grunnskole og SFO.