2022/2023

  • 18. og 19. august 2022
  • 14. november 2022
  • 6. mars 2023
  • 19. mai 2023

2023/2024

  • 17. og 18. august 2023
  • 14. november 2023
  • 26. februar 2024
  • 10. mai 2024

Grunnlag

Barnehagene holder stengt på planleggingsdagene, jfr vedtektenes pkt 7. Planleggingsdagene gir ikke grunnlag for reduksjon i foreldrebetaling. Planleggingsdagene legges så langt det er mulig samtidig med planleggingsdagene i grunnskole og SFO.