Harstad kommune er utenfor samiske distrikt og følger føringene som ligger i Rammeplan for barnehagen: Innholdet i barnehagetilbudet til samiske barn utenfor samiske distrikt skal tilpasses barnas samiske bakgrunn. Dette innebærer at samiske barn og foreldre har rett til å forvente at personalet har kjennskap til, og legger vekt på, at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold. Det skal legges til rette for at barna også kan få møte samisk språk.

Slik søker du om barnehageplass, som tilpasses barnets samiske bakgrunn.

Søk barnehageplass på ordinær måte ved å følge lenken under. I barnehagesøknaden velger du enten samisk som barnets morsmål, eller norsk som morsmål og skriver inn samisk som tilleggsinformasjon i søknadsskjemaet. Når du mottar tilbud om barnehageplass til ditt barn, tar du kontakt med barnehagens leder.

https://www.harstad.kommune.no/soek-barnehageplass.440219.no.html

Her kan du lese mer om barnehagetilbud tilpasset samisk bakgrunn:

Samisk i barnehagen (udir.no)

Her henvender du deg hvis du har spørsmål:

Synnøve Tjølsen, barnehagefaglig rådgiver
Telefon 468 15 733
synnove.tjolsen@harstad.kommune.no

Har du et førskolebarn som skal ha samisk opplæring på nærskolen?

Her finner du søknadskjema og informasjon om opplæringen: 

https://www.harstad.kommune.no/samisk-opplaering-samegiellaoahpahus.499465.no.html