Prisregulativ Harstad kommune 2021

Vann og avløp

Alle priser er eksklusiv mva.

Tilknytningsgebyr vann:
Stor næring (inntak >= 81mm): 33 205 kr
Middels næring (inntak 41 - 80mm): 19 852 kr
Liten næring (inntakt <= 40mm): 6 617 kr
Bolig  2 322 kr

Dagaktivitetstilbud

Egenandelen vil dekke deler av utgiftene til drift, mat og transport  (Gjelder ikke dagtilbud for psykisk utviklingshemmede og dagtilbud på Møteplassen)

151 kr pr dag

Hjemmetjeneste

Praktisk bistand, opplæring i hjemmet
Nettoinntekt:
under 2 G: 210 kr per time - maks 210 kr per mnd
2 - 3 G: 349 kr per time - maks 698 kr per mnd
3 - 4 G: 380 kr per time - maks 1520 kr per mnd
4 - 5 G:401 kr per time - maks 2804 kr per mnd
over 5 G: 467 kr per time - maks 4673 kr per mnd

Mat til hjemmeboende

Middag med dessert (inklusiv distribusjon): 113 kr
Middag 1/2 porsjon med dessert (inklusiv distribusjon): 86 kr

Trygghetsalarm

Installasjonsgebyr kr 1249 per gang
Abonnementsavgift kr 3090 per år

Skolefritidsordning (SFO)

Betaling fra foreldre 
 
Hel plass: 2 808
Pr mnd i 11 måneder utenom skoletid og i SFO sin åpningstid. *
 
Delplass: 1 895
Inntil 10 timer pr uke i snitt. Avtalen kan endres med 1 mnd varsel. Hel plass på skolefrie dager i skoleåret ihht den kommunale skoleruta, og ikke plass utenom skoleåret. Skoleåret regnes fom 15 aug. og tom uken i juni som inneholder siste skoledag. De med delplass betaler for halve aug mnd og må kjøpe enkeltdager/uker hvis de har behov for plass før 15 aug. Inntil 10 timer pr uke er et gjennomsnitt. Kan også være hele dagen annen hver dag eller hele dagen annen hver uke.
 
Dagsats: 317
Dagsats i skolefrie perioder: 401
Ukesats i skoleferien: 1002
Søskenmoderasjon: 30 % (gis på den rimeligste plassen) (ikke av dagsats)

Leiepris ulike romtyper, overnatting skole/barnehage

Under 40 kvadratmeter

 • 1 døgn: 423
 • 2 døgn: 636
 • 3 døgn: 847
 • 4 døgn: 9953

Over 40 kvadratmeter

 • 1 døgn: 636
 • 2 døgn: 794
 • 3 døgn: 953
 • 4 døgn: 1059

Gymsal ved overnatting

 • 1 døgn: 636
 • 2 døgn: 794
 • 3 døgn: 953
 • 4 døgn: 1059

Alle priser er ekskl. mva

Bakgrunn for pris er følgende stipulert kostnader ved utleie:
Administrative kostnader 2 -3 timer (søknad, omvisning, kontakt opp mot brann, alarm, rydding av utleierom mm
Drift 2-3 timer (alarmer, sikre område, manuell styring ventilasjon og varme) Renhold 2-5 timer(renhold etter utleie)
Forbruksmateriell stipulert 150 – 600 kr pr utleie

 

Barnehage

Full plass: 3230 pr. mnd
Halv plass: 1777 pr. mnd (Merk: Det er ikke alle barnehager som tilbyr halv plass)
søskenmoderasjon for 2 barn: 30 % pr. mnd
søskenmoderasjon for 3 eller flere barn: 50 % pr. mnd
Deltidsplass: Tildelt oppholdstid i forhold til full plass(45t) med påslag på 10 %

Ordinær kost: 296,- pr. mnd