Sámi ohppiin lea geatnegasvuohta oaččut sámegieloahpahusa skuvllas. Hárštákk suohkanis lea sámegieloahpaheaddji gii addá oahpahusa davvisámegillii nubbingiellan lagasskuvllas.

Slik melder du en elev inn til samisk opplæring – ná dieđihat oahppi sámegielloahpahussii.

Ved behov for opplæring i samisk bruker du skjemaet i lenken under. Utfylt skjema leverer du til skolen eleven tilhører.

Dieđiheapmi – jus áiggut/áigubeahtti oahppi gálgá oaččut sámegiella skuvllas de gálgá geavahat šemá mii lea liŋkkas vuolábealde.

Inn- og utmeldingsskjema for samiskundervisning

Her kan du lese mer om regelverket – dáppe gávdnát njuolggadusaid/dieđuid:

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/barnehage-og-opplaring/samisk-opplaring/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk-i-skolen/retten-til-opplaring-i-og-pa-samisk/

Her henvender du deg om du har spørsmål – válde suinna oktavuođa jus leat gažaldagat:

Gro Dagsvik
468 46 270
gro.dagsvik@harstad.kommune.no