Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
15. feb. 2024 kl. 15:48

Her er programmet for samisk måned

Programmet for samisk måned i Harstad og Kvæfjord 2024. 
Prográmma sámi mánnu Hárstták ja Giehtavuona 2024.

13. februar:

Husk å søk barnehageplass innen 1. mars

Har du barn som skal starte i barnehage? Husk å søke om plass innen 1. mars 2024.  Les mer

Enhet for integrering

Oppgavene til enheten inkluderer

 • Tildeling/hjelp til anskaffelse av bolig, samt bosetting og etablering av nyankomne
     flyktninger.
 • Hjelp til godkjenning av kompetanse.
 • Forvaltning av kommunens introduksjonsordning og ny integreringslov.
 • Helsetjenester for nyankomne flyktninger.
 • Voksenopplæring for nyankomne flyktninger og andre innvandrere i kommunen.
 • Utarbeiding og oppfølging av individuelle kvalifiseringsplaner i samarbeid med
     skoleverk og NAV.
 • Tilrettelegging av møteplasser mellom flyktninger og lokalbefolkning i samarbeid med
  Etat kultur og frivillige aktører.
 • Samarbeid med skoler, lag og organisasjoner for å motvirke fremmedfrykt og diskriminering.

Enheten ledes av Anja Eliassen Borlaug anja.borlaug@oppvekst.harstad.kommune.no, 99621549
(Maria Bøgeberg har permisjon).

Rektor for ► voksenopplæringen er Martin Flermoen, martin.flermoen@oppvekst.harstad.kommune.no, 95154488