Oppdateringer

Vi oppdaterer vårt tilbud via vår Facebook-side: www.facebook.com/familienshusharstad 

Se mer om våre ulike tilbud her. 

Målgruppe

Familiens hus er ett gratis lavterskeltilbud, som skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid ovenfor gravide, barn, unge i alderen 0 – 16 år og deres familier. Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud, hvor ulike tjenester gis inn i huset til faste tidspunkter.

En dør inn

Familien hus er en samordning med noen kommunale tjenester som kan gi foreldre og barn ett helhetlig tilbud. Vi er ett lett tilgjengelig og støttende tilbud. Familiens hus har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn og deres familier.

Besøkende til Familiens hus skal føle seg ivaretatt når de kommer til vårt hus. Vi kan bistå med foreldreveiledning og hjelpe dere videre til andre instanser. 

Vi tilbyr:

 • Åpen barnehage se info under
 • Barselgrupper Familiens hus samarbeider med helsestasjon om å tilby alle som har født å delta i en barselgruppe. Gruppene blir satt sammen etter hvilken måned babyen er født. Alle skal få en invitasjon når babyen er ca 3 mnd og når den er 4 mnd.
 • PMTO er ett foreldreveiledningstilbud. PMTO har som mål å gjenopprette eller bygge et positivt og utviklingsstøttende forhold mellom barn og foreldre, og bryte negative samspillsmønstre. Du kan lese mer her:  https://www.pmto.no/
 • COS-P COS-P står for Circel of security–parenting, som er trygghetssirkelen på norsk. Trygghetssirkelen er en modell som kan hjelpe foreldre til å forstå hvordan de kan støtte barnet i ulike situasjoner og gi barnet en trygg og god tilknytning. Dette handler ikke om å strebe etter å være perfekte foreldre, gode nok er et viktig begrep. 
  Trygghetssirkelen handler om å se barnets ulike følelser og behov.
  Kurset er for foreldre med barn mellom 0-9 år, men du bruker det du lærer i alle menneskelige relasjoner. 
 • Tuning into Teens er ett foreldreveiledningsprogram som fokuserer på å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre og tenåringen. Kurset har fokus på å anerkjenne, forstå og håndtere både egne og tenåringens følelser. Kurset er best egnet for foresatte som har barn mellom 10 og 18 år.
 • Blues Mothers er en mestringsgruppe for nybakte mødre som har det vanskelig i forbindelse med fødsel og spedbarnstid. Målet med gruppa er å bidra til positivt samspill mellom mor og barn, samt gi mødre mulighet til å møte andre i samme situasjon. Babyen er med i gruppen. 
 • Støttesamtaler til barn og unge  
 • Støttesamtaler til foreldre/foresatte
 • Tidlig inn
 • Tverrfaglig konsultasjonsteam

Du kan lese mer om våre ulike kurs her. Ta kontakt dersom du har spørsmål om noen av tilbudene våre.

Familiens hus samarbeider med ulike fagpersoner og kan hjelpe familier med å finne rett hjelp.

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et tilbud til alle barn i aldersgruppen 0 - 6 år i følge med foresatte eller andre omsorgspersoner. Tilbudet er gratis og familiene kan selv bestemme hvilke dager og tidsrom de ønsker å komme, innenfor barnehagens åpningstid. Det er ingen påmelding og barn blir ikke tildelt fast plass i åpen barnehage. Vi har åpent mandag, onsdag og torsdag fra kl 10-14

Alle barn og voksne er hjertelig velkommen. Her kommer foreldre og barn sammen, og blir kjent med andre. De voksne som følger barnet har ansvar sammen med oss for å skape trivsel for alle som er her, med det mener vi inkludering, rydding og sette grenser for egne barn.   

Syns du det er vanskelig å komme hit? Ring oss, så finner vi sammen en god løsning for deg og din familie.

Åpen barnehages virksomhet følger Lov om barnehager.