Familieterapeuten gir tilbud til barnefamilier og samarbeidspartnere i kommunen som jobber med barn, unge og deres familier. Behovet for samtaler i en endringsprosess er svært forskjellig fra person til person. Tilbudet som gis har i hovedsak en øvre ramme på 5  samtaler. Barn og unge som vokser opp i trygge relasjoner har mindre risiko for å utvikle psykiske lidelser. Målet er å forebygge psykisk uhelse hos barn og unge gjennom tidlig intervensjon.

Familieterapeuten skal:

  • Ha fokus på forebygging og tidlig intervensjon.
  • Tilby individ-, par- og/eller familiesamtaler hjemme hos familier eller på kontoret.
  • Bidra til et helhetlig tverrfaglig samarbeid rundt barnet og barnets familie
  • Veilede og formidle kontakt slik at familien får rett hjelp så tidlig som mulig.
  • Delta i tverrfaglig samarbeid med fagpersoner i kommunen
  • Ha et prioritert fokus på saker der familier har barn under skolealder.
  • Undervise / veilede samarbeidspartnere
  • Bidra med nytt faglig perspektiv i allerede eksisterende team og ha ansvar for egne saker / egne prosjekter.

Henvisning:

Helsepersonell og andre faggrupper kan ta kontakt med familieterapeut og be om samarbeid. Skriftlige henvisninger sendes postadressen, se under

Terapeut:

Marianne Nordlien - familieterapeut med masterutdanning i familieterapi og systemisk praksis. Familieterapeuten har kontorlokaler i Heggen helsesenter.