Skolene i Harstad skal jobbe forebyggende mot alt skolefravær og iverksette tiltak raskt når fravær blir avdekket. Rutinen viser hvilke verdier Harstad kommune legger til grunn i møtet med den enkelte elev og hvordan skolene konkret skal håndtere skolefravær.

Du kan lese hele dokumentet her: Fraværsrutine i harstadskolen

En forenklet fraværsrutine finner du her: Forenklet fraværsrutine.pdf

Tiltakstrapp ved skolefravær finner du her: Tiltakstrapp ved skolefravær.pdf