Det er behov for opprusting av Generalhagen, og det er utarbeidet et forprosjekt som ser på mulighetene. Vi har allerede oppgradert lekeplassen, og nå er paviljongen flyttet, i tråd med forprosjektet. I løpet av vinteren kommer også en mobil kunstisbane, finansiert av Sparebankstiftelsen Harstad sparebank.

Generalhagen visuallisering sommer (Stor).jpgForprosjektet som omfatter parken er kostnadsberegnet til 25 millioner kroner til terrengbearbeiding, folkescene, fontene, flytting og opprusting av paviljong og helhetlig belysning av parken. Kommunen har allerede finansiert 3,7 millioner kroner. I budsjettet er det foreslått en investering på 7,7 millioner kroner i 2021 og 2022 til oppgradering av park og ny scene. 

Dette skal skape aktivitet og legge til rette for konserter og kulturarrangement. Det arbeides med å få resten av prosjektet finansiert fra spillemidler, private bidrag (stiftelser mv), momskompensasjon og kommunale lånemidler. Vi vil komme tilbake til videre fremdrift i prosjektet etter hvert son forutsetninger om ytterligere eksterne finansieringsbidrag kommer på plass.

 

616558_Generalhagen_Forprosjekt_høy (002).jpg

 

Generalhagen  visuallisering vinter (Stor).jpg

 Vi vil nå begynne med detaljprosjektering av scene og parken. Folkescenen skal kunne brukes av alle på en enkel måte til både mindre og større arrangementer i parken. Oppgradering av parken vil gjennomføres trinnvis ettersom finansieringer på plass.

Vi ønsker å høre hva du mener vi kan bruke Generalhagen til - og hva vi skal legge til rette for. Du kan svare på denne lenken i et skjema, så tar vi med innspillene i den videre planleggingen. Kom med innspillene dine innen 29. november.