I Harstad betyr det at elever på 1. og 2. trinn får tilbud om gratis kjernetid i SFO hver dag og at prisen reduseres.

  • Elever på 1. trinn har kjernetid fra 08.00 til 15.05.
  • Elever på 2. trinn har kjernetid fra 07.45 til 15.05.

Tilbudet gjelder hele SFO-året.

 

 

Informasjon om ulike opphold

Elever på 1. og 2. trinn kan få to ulike opphold:

  1. Delplass (kun 12 timer gratis kjernetid)

SFO i kjernetiden definert ovenfor. Ingen betaling i 11 mnd.

I ferier beregnes kjernetid slik: Ferier på 1 til 3 dager: 1 dag regnes som kjernetid, kjøp av dagplass de øvrige dagene Ferier på mer enn 3 dager:2 dager pr uke regnes som kjernetid, kjøp av dagplass de øvrige dagene.

  1. Hel plass

SFO i hele åpningstiden Pris: 1706 kr i 11 mnd.

12 timer gratis kjernetid er trukket fra. Full plass på skolefri dager og ferier.