Loven slår fast at skolen skal være gratis for elevene. Det betyr at skolen ikke kan kreve betaling fra elevene eller foresatte for undervisningsmateriell eller aktiviteter i skolens regi. Skolen kan heller ikke ta initiativ til aktiviteter som krever egen- eller foreldrebetaling, fordi det kan bli oppfattet som en oppfordring til å bidra.

 

Les de lokale bestemmelsene i Harstad her: Gratisprinsippet i skolen