Gullhaugen barnehage-1-3.jpg

Barnehagens særpreg

  • Gullhaugen barnehage ligger i gangavstand fra Harstad sentrum, med kort vei til Folkeparkens mange fine turområder.
  • Gullhaugen barnehage er en flerkulturell barnehage.

Satsingsområde

  • Språklig bevisstgjøring. Mangfold i barnehagen, sosial kompetanse.
  • Vår visjon er en verden av muligheter, der vi vektlegger respekt, omsorg og trygghet.

Åpningstid

  • 07.15-16.30

Antall plasser/alder

  • Gullhaugen er en barnehage med plass til 60 barn i alderen 1-6 år. 36 barn fordelt på to grupper for barn i alderen 3-6 år og to grupper med 12 barn i alderen 1-3.

Enhet

Heggen barnehager