I følge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har risikoen for at et radioaktivt utslipp som inneholder jod kan komme innover Norge økt.

Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler.

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.
Jodtabletter står også på listen over ting du bør ha hjemme i DSB's kampanje for egenberedskap.

Les mer på DSA sine hjemmesider: https://www.dsa.no/temaartikler/94416/jodtabletter-ved-atomulykker