Innhold i tjenesten:
Helsestasjonen har kommunejordmortjeneste med tilbud om svangerskapskontroller, foreldre forberedende kurs for gravide og utvidet støtte og veiledning ved behov. Kommunejordmor gir tilbud om hjembesøk til barselkvinne 1. – 3. dag etter utreise fra sykehuset.

Kontakt utenom kontrollene
Jordmødrene opplever mange gravide som ønsker å snakke med dem utenom de vanlige kontrollene. Derfor tilbyr vi nå at gravide kan ringe helsestasjonen på telefon 992 27140, så ringer jordmødrene tilbake i løpet av dagen. Ikke nøl, bare ring. 

Last ned vår brosjyre.

Hvem yter tjenesten: 
Kommunejordmor. Det brukes telefontolk ved behov.

Hvordan kan man få / tildelt tjenesten:

Svangerskapskontrollen utføres i et samarbeid mellom fastlege og kommunejordmor. Time hos jordmor bestilles etter første konsultasjon hos fastlege eller i graviditetsuke 8 -14. Svangerskapskontrollen hos jordmor videre i svangerskapet er i uke  28, 36, 38 og 40.

Brosjyre:

Last ned vår brosjyre.

Lovhjemmel: 
Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene

Forskrift om kommune helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Nasjonale faglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorgen