Kommuneoverlegen er også enhetsleder for Enhet for helse og mestring, og har ansvar for tjenstene ved følgende avdelinger:

  • Folkehelse
  • Helsestasjon og skolehelsetjenesten
  • Aktivitetssentrene
  • Legetjenesten inkl. legevakt
  • Hjemmebasert rehabilitering
  • HelsehusetsKorttids- og rehabiliteringsavdelingen
  • Sosialmedisinsk avdeling

Kommuneoverlegens rolle

Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver for kommunen, bl.a. knyttet til planlegging og styring av kommunens samlede legeressurser, kommunal planlegging, styring og evaluering av helse- og omsorgstjenester i kommunen og kommunal forvaltning for øvrig.

Administrasjon og støtte