Avdelingsleder

Linda Solheim Martinsen
Telefon:              941 39 384
E-post:                 Linda.Martinsen@harstad.kommune.no

Driftsleder:
Knut-Ivar Robertsen
Telefon:              954 40 360
E-post:                 knut-ivar.robertsen@harstad.kommune.no
Knut-Ivar tar imot henvendelser vedrørende drift og vedlikehold i de kommunale boligene.

Rådgiver/saksbehandler av Husbankens låne- og tilskuddordninger:
Elisabeth Cecilie Bergland Bartholsen
Telefon:              482 26 583
E-post:                 Elisabeth.Bergland.Bartholsen@Harstad.kommune.no
Elisabeth tar imot henvendelser vedrørende Startlån, tilskudd til tilpasning og tilskudd til prosjektering.

Bosettingskoordinator/Fagansvarlig bosetting flyktning
Elin Kastnes Nilssen
Telefon:              904 02 618
E-post:                 elin.nilssen@harstad.kommune.no
Elin tar imot henvendelser vedrørende bosetting og etablering  av  flyktninger,  og oppfølging av flyktninger som har kort botid i Harstad kommune.

Boveileder bosetting flyktning
Karin Höök Jacobsen
Telefon:              900 75 351
E-post:                 karin.hookjacobsen@harstad.kommune.no
Karin tar imot henvendelser vedrørende etablering, boveiledning og oppfølging av flyktninger som har kort botid i Harstad kommune. Hun jobber også med tilskuddsordninger fra IMDi.

Enhetsleder Bygg- og eiendomstjenesten
Jan Dag Stenhaug
Telefon:              976 58 950
E-post:                 Jan.Stenhaug@harstad.kommune.no