Hvilke kommunale tjenester er åpent eller stengt

Etter påske er en rekke kommunale tjenester og tilbud gjenåpnet, og bare et fåtall er nå stengt.

Barnehage- og skolehverdagen tilpasses nå de nye oppdaterte smittevernveilederne, som i større grad er tilpasset normal drift, men med de kjente smitteverntiltakene som avstand, hygiene og at de som er syk blir hjemme.

De fleste av tjenestene innen helse og omsorg er også gjenåpnet med smitteverntiltak. Det er i praksis den nye normalen. Der vi er i ferd med å gjenåpne, lages det nå rutiner og tiltak for å unngå smitte. Der flere samles, slik som aktivitetssentrene, kameratklubben og dagsentrene, vil vi komme tilbake til etter hvert med retningslinjer for god og sikker drift.

Her er en grov oversikt over de kommunale tjenestene som har vært stengt, og status i dag.

Tjeneste Status Endringer
Aktivitetssentrene Åpen Åpent med smitteverntiltak
Barnehager Åpen Åpent med smitteverntiltak
Besøksbegrensing i omsorgsboliger Delvis åpning Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Bibliotek Åpne Åpent med smitteverntiltak
Dagaktivitetstilbud Delvis åpen Noe alternativ aktivitet
Dagsenter  Stengt Noe alternativ aktivitet
Ergoterapitjeneste barn/voksne Åpen Åpent med smitteverntiltak
FACT - Sør Troms Åpen Åpent med smitteverntiltak
Familiens hus Delvis åpen Åpent for foreldreveiledning
Fotballbaner Åpen Åpent med smitteverntiltak
Frisklivssentralen Åpen Åpent med smitteverntiltak
Fysioterapeuter med driftsavtale ved private institutt Åpen Åpent med smitteverntiltak
Fysioterapi både barn og voksne  Åpen Åpent med smitteverntiltak
Gruppeaktiviteter Delvis åpning Åpent med smitteverntiltak
Harstad fritidssenter Delvis åpen Noen digitale tjenester
Helsestasjon for barn Åpen Åpent med smitteverntiltak
Helsestasjon for studenter  Stengt Åpnes ved behov
Helsestasjon for ungdom Åpen Åpent med smitteverntiltak
Hjemmesykepleie Åpen Normal drift
Idrettshaller Åpen Åpent med smitteverntiltak
Jordmortjenesten Åpen Normal drift
Kameratklubben Delvis stengt Delvis stengt
Kanebogen avlastning Åpen Åpent med smitteverntiltak
Kino Åpen Åpent med smitteverntiltak
Korttids- og rehabiliteringsavd.  Åpen Åpen med redusert kapasitet pga beredskap
Kulturskole Delvis åpen Skole via video/digitalt
Logopeditjeneste voksne Åpen Åpent med smitteverntiltak
Miljørettet helsevern  Stengt Omdisponert personell
Praktisk bistand Åpen Normal drift
Pårørendebesøk Delvis åpning Åpent med smitteverntiltak
Pårørendebesøk i insititusjon Delvis åpning Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Radio Harstad Stengt Stengt
Rehabilitering i hjemmet Åpen Åpent med smitteverntiltak
Skolehelsetjenesten  Delvis åpning Åpent med smitteverntiltak
Støttekontakter Åpen Åpent med smitteverktiltak
Skoler Gradvis oppstart Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Sosialmedisinsk avdeling - Rask psykisk helsehjelp Åpen Åpent med smitteverntiltak
Sosialmedisinsk avdeling - Rus og psykiatritjenesten Åpen Åpent med smitteverntiltak
Støttekontakt Gradvis oppstart Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Støttekontakttjeneste Delvis åpning Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Trygge lokalsamfunn Stengt Omdisponert personell
Vaksinasjonskontoret Åpen Åpnes ved behov

Klikk her for mer informasjon i forhold til kommunale tjenester som er påvirket av koronasituasjonen