Enhetsleder: Aud Johansen, tlf.46917075, e-post: aud.johansen@harstad.kommune.no
Stedfortreder/saksbehandler: Siw M. Hanssen
Saksbehandlere:

 • Cathrine Isaksen 
 • Anne Line Johansen
 • Siw M. Hanssen
 • Kristine Striby
 • Mai-Britt Kaarbø
 • Rita Helme
 • Janne Eilertsen
 • Merethe Børsum-Aronsen
 • Nina F. Bergersen
 • Rehabiliteringskoordinator: Kjersti Dragland
 • Koordinator: Christina Angell  (i Ragnhild Christensens permisjon)
 • Post/arkiv, helse og omsorg: Reidun Evensen
 • Bostøtte: Bjørg Aspenes

Kontakt

Mailadressekoordinerende.enhet@harstad.kommune.no
Telefon: 77026000, telefontreffetid mellom 1000-1400 mandag- fredag
Telefaks: 77026006, (rådhusekspedisjon)
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad
Besøksadresse: Asbjørn Selsbanesgate 9