Livsglede for Eldre har utviklet, eier og driver den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem, som er et systemverktøy for ivaretakelse av psykososiale behov for beboere ved sykehjem og andre virksomheter med heldøgns eldreomsorg. Alle våre sykehjem og bolig med heldøgns omsorg, arbeider etter føringene i sertifiseringsordningen. Vi samarbeider også med flere livsgledebarnehager og livsgledeskoler.