Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 1 - 5 år
 • Antall barnehageplasser: 15
 • Inneareal per barn: 4,8 m2 *
 • Antall barn per ansatt: 6,5 *
 • Andel ansatt med barnehagelærerutdanning: 58,1 % *

* Tall hentet fra barnehagefakta.no Opplysninger samlet inn desember 2017.

Slik jobber vi

I årsplanen til barnehagen kan du lese om våre mål, satsingsområder og hvordan vi jobber for å fremme barns utvikling og trivsel.

 • "lenke til årsplan"

Pris

 • Pris for opphold: 2910,- pr måned
 • Pris for mat: 274,- pr måned
 • Om mattilbudet: "info om måltider og frukt

Regler for redusert pris, søskenrabatt og redusert betaling

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager. "lenke". Skala 1-5 der 5 er best.

  2018
Svarprosent 90 %
Ute- og innemiljø 4,6
Barnets trivsel 4,5
Informasjon 3,6
Barnets utvikling 4,4
Medvirkning 3,5
Henting og levering 4,0
Total tilfredshet 4,4