Barnehagens særpreg

 En avdelings bygdebarnehage som er en del av Søhusan barnehage, nabo til Sørvik skole. Barnehagen åpnet i mars 1990.

Stille og rolig naturområde (barnehagen i skogen) med gode muligheter for forskjellig uteaktivitet både om sommer og vinter. Forholdsvis kort vei til fjæra. Vårt satsningsområde er sosial kompetanse, realfag, lek og språklig bevisstgjøring med begrepsundervisning som metode.

Visjon: Trygghet, trivsel og positiv utvikling for både små og store.

Grunnbemanningen er tre ansatte, en pedagog og to assistenter/fagarbeidere.

Åpningstider

07.15-16.30

Antall plasser/alder

18 plasser 0 - 6 år

Enhet

Sørhusan barnehager