Harstad kommune har gjennom de siste årene tatt imot flerspråklige elever fra mange ulike land og med mange ulike språk, og det er i dag flerspråklige elever ved de fleste grunnskolene i kommunen.

I Harstad kommune får flerspråklige elever i grunnskolen opplæring etter Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR07-02) og ordinær Læreplan i norsk (NOR01-06) med særskilt tilpasning. Skolene følger Plan for opplæring av flerspråklige barn og unge i grunnskolealder - Velkommen!

Dette skoleåret tilbyr Harstad kommune tospråklig fagopplæring på arabisk, tigrinja, amharisk og somali.

Vi tilbyr også morsmålsopplæring i somali og arabisk.

 

Kontaktperson: Gro Dagsvik, skolefaglig rådgiver, telefon 468 46 270