Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Parkering

  • Det er gratis å parkere i deler av Fjordgata og Andreas Linds gate, fra Sigurds gate og sørover. Plassene er merket.
  • Det er gratis å parkere på parkeringsplassene ved rådhus 1 og rådhus 2 (de store parkeringsplassene) etter kl 1600 på hverdager og hele lørdager/søndager.
  • Det er gratis å parkere på skiltet plass ved Samakrysset.
  • Det er gratis å parkere i parkeringsanlegget i Havnegata etter kl 1400 på hverdager og hele lørdager/søndager.

Parkering i koronatider - gratis ut mai på kommunale plasser

Etter en periode med gratis parkering registrerer vi at flere ikke forholder seg til tidsbegrensningen på parkeringsplassene. Dette skaper problemer for blant annet snørydding.  Er du i tvil hva som gjelder der du ønsker å parkere, se på skiltene.  Parkeringskiltene gjelder i kjøreretningen fra der de er satt opp og til neste parkeringskilt eller veikryss.

Trafikkreglene gjelder for øvrig fortsatt. Det vil si at det blant annet ikke er tillatt å stå helt eller delvis på fortau, nærmere enn fem meter til et kryss, på fotgjengerovergang eller parkere uten HC-tillatelse på plasser reservert forflytningshemmede.  Da slipper dere bot - og vi får bedring.