Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pensjon

Kort informasjon om Harstad kommunes tre ulike pensjonskasser for sine ansatte.

Lærere og skoleledere
- er tilmeldt Statens Pensjonskasse. Informasjon finner du på følgende link: www.spk.no
Kontaktopplysninger Statens pensjonskasse:
Tlf.: 02 775 eller 22 24 15 00
 

Sykepleiere og stillinger med krav om sykepleierkompetanse
- er tilmeldt KLP. Informasjon finner du på følgende link: www.klp.no
Kontaktopplysninger KLP:
Tlf.: 55 54 85 00
 

Øvrige ansatte i Harstad kommune
- er tilmeldt Harstad kommunale pensjonskasse. Harstad kommunale pensjonskasse driftes av Gabler AS. Pålogging med BankID: https://app.gabler.no/pensjonsportal/?4156

Kontaktopplysninger Harstad kommunale pensjonskasse :
Tlf.: 77 07 39 93
Pensjonsrådgiver Therese Lorentzen, tlf. 466 33 581, e-post: harstad@gabler.no
Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Kontaktperson i Harstad kommune: Vera Sande, tlf: 77 02 61 56

Harstad kommunale pensjonskasse

I tillegg til folketrygden, har Harstad kommune en ytelsesbasert, offentlig pensjonsordning for sine ansatte. 
Vilkårene er i tråd med KS Hovedtariffavtale med tilhørende vedtekter for tjenestepensjonsordning.

1