Ledelsen, lærerne og øvrige tilsatte ved den enkelte skole ønsker foresatte og nye elever velkommen til grunnskolen i Harstad.
Denne første informasjonsbrosjyren inneholder en del opplysninger om grunnskolen i Harstad.
Dersom det er behov for ytterligere informasjon, kan skolen kontaktes.

Du kan laste ned denne informasjonen her: Skolestart