Tilstedeværelse på skolene

Helsesykepleier har fast treffetid på alle skolene i kommunen. Tilstedeværelsen på den enkelte skolen varierer fra 1-4 dager/uke etter elevtallet. Her kan elevene ta kontakt uten avtale.
Helsesykepleier kan formidle kontakt og henvise til kommunepsykolog/lege/ fysioterapeut/andre instanser.

Alle barne- og ungdosmsskolene har i tillegg egen kontaktfysioterapeut i skolehelsetjenesten.
 

Kontaktinformasjon

Sørvik skole
Helsesykepleier Marita Hesjevik Bertelsen Tlf. 908 73 795
Epost: Marita.Bertelsen@harstad.kommune.no

Fysioterapeut: Hege Riis Corneliussen. Tlf 94 15 83 03
E-post: hege.corneliussen@harstad.kommune.no


Kila skole
Helsesykepleier Anne Kristiansen      Tlf. 77 02 71 75 / 475 19 445    
Epost: anne.kristiansen@harstad.kommune.no     

Fysioterapeut  Nina Valvåg Pedersen   Tlf. 90 25 95 07 (kun sms)
Epost: nina.pedersen@harstad.kommune.no                     

Medkila skole
Helsesykepleier Lisbeth Karlsen    Tlf. 909 52 541 
Epost: lisbeth.karlsen@harstad.kommune.no

Fysioterapeut Mikko Kangas Tlf. 94 15 74 89
Epost: mikko.kangas@harstad.kommune.no

Montessoriskolen           
Helsesykepleier Bibbi Berntzen         Tlf. 908 32 281
Epost: bibbi.berntzen@harstad.kommune.no 

Fysioterapeut Lene Andreassen Tlf. 94 86 13 94
Epost: lene.andreassen2@harstad.kommune.no

Kanebogen skole
Helsesykepleier Lillian S.Evenstad     Tlf. 908 08 845 
Epost: lillian.evenstad@harstad.kommune.no  

Helsesykepleier Kristin E. Olsen         Tlf. 476 35 148 
Epost: kristin.olsen@harstad.kommune.no  

Fysioterapeut Lene Andreassen Tlf.  94 86 13 94
Epost: lene.andreassen2@harstad.kommune.no

Stangnes ungdomsskole
Helsesykepleier Birgit Strøm Hansen Tlf: 90 23 69 88     
Epost: birgit.hansen@harstad.kommune.no    

Fysioterapeut Nikolett Boda Tlf. 90 28 88 20
Epost: nikolett.boda@harstad.kommune.no

Seljestad barneskole
Helsesykepleier Rita Halvorsen         Tlf: 950 050 32     
Epost: rita.halvorsen@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Bente Heitmann         Tlf: 948 38 788     
Epost: bente.heitmann@harstad.kommune.no

Fysioterapeut Hege Riis Corneliussen Tlf 94 15 83 03
Epost: hege.corneliussen@harstad.kommune.no

Seljestad ugdomsskole:           
Helsesykepleier Lisa Elvenes              Tlf: 469 24 129
E-post: lisa.elvenes@harstad.kommune.no   

Fysioterapeut Hege Riis Corneliussen Tlf 94 15 83 03
Epost: hege.corneliussen@harstad.kommune.no

Harstad skole:
Helsesykepleier Silje C. Jensen           Tlf: 977 77 686     
Epost: Silje.Jensen@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Marianne Kristoffersen   Tlf: 468 01 423
Epost: Marianne.Kristoffersen@harstad.kommune.no

Fysioterapeut Mikko Kangas Tlf. 94 15 74 89
Epost: mikko.kangas@harstad.kommune.no

Hagebyen skole           
Helsesykepleier Birgit Strøm Hansen Tlf: 90 23 69 88     
Epost: birgit.hansen@harstad.kommune.no    

Fysioterapeut Nikolett Boda 90 28 88 20
Epost: nikolett.boda@harstad.kommune.no

Bergseng skole
Helsesykepleier Lisbeth E. Gyltnes    Tlf: 911 37 613     
Epost: lisbeth.gyltnes@harstad.kommune.no    

Helsesykepleier Lisa H. Vikholt        Tlf: 915 49 842     
Epost: lisa.vikholt@harstad.kommune.no    

Fysioterapeut Nina Valvåg Pedersen Tlf. 90 25 95 07 (kun sms)
epost: nina.pedersen@harstad.kommune.no

Lundenes skole
Helsesykepleier Lisbeth Buunk            Tlf: 91 86 40 06     
Epost: lisbeth.buunk@harstad.kommune.no

Fysioterapeut Lene Andreassen Tlf.  94 86 13 94
Epost: lene.andreassen2@harstad.kommune.no

Heggen videregående skole       
Helsesykepleier Åsa Karlsen   Tlf: 95 36 55 32     
Epost: asa.karlsen@harstad.kommune.no

Stangnes videregående skole
Helsesykepleier Bibbi Berntzen     Tlf. 908 32 281
Epost: Bibbi.Berntzen@harstad.kommune.no