Tilstedeværelse på skolene

Helsesykepleier har fast treffetid på alle skolene i kommunen. Tilstedeværelsen på den enkelte skolen varierer fra 1-4 dager/uke etter elevtallet. Her kan elevene ta kontakt uten avtale.
Helsesykepleier kan formidle kontakt og henvise til kommunepsykolog/lege/ fysioterapeut/andre instanser.

Alle barne- og ungdomsskolene har i tillegg egen kontakt-fysioterapeut i skolehelsetjenesten.
 

Kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten ved de ulike skoler

Sørvik skole
Helsesykepleier Tove-Kristine Torgersen
Tlf. 90808845
Epost: tove-kristine.torgersen@harstad.kommune.no

Fysioterapeut: Andrea Kofoed Malin
Tlf. 941 58 303 / 909 35 714
​E-post: andrea.malin@harstad.kommune.no

Ergoterapeut: Signe Rottem
Tlf. 469 02 389 / 909 35 714
Epost: signe.rottem@harstad.kommune.no


Kila skole
Helsesykepleier Anne Kristiansen     
Tlf. 475 19 445    
Epost: anne.kristiansen@harstad.kommune.no     

Fysioterapeut: Elisabeth Weinschenk
Tlf. 991 56 763 / 909 35 714
E-post: elisabeth.weinschenk@harstad.kommune.no

Ergoterapeut: Signe Rottem
Tlf. 469 02 389 / 909 35 714
Epost: signe.rottem@harstad.kommune.no          
 

Medkila skole
Helsesykepleier Lisbeth Karlsen   
Tlf. 909 52 541 
Epost: lisbeth.karlsen@harstad.kommune.no

Fysioterapeut: Elisabeth Fredly Vinje
Tlf. 908 95 644 / 909 35 714
​E-post: elisabeth.vinje@harstad.kommune.no

Ergoterapeut: Signe Rottem
Tlf. 469 02 389 / 909 35 714
Epost: signe.rottem@harstad.kommune.no

Harstad Montessoriskole           
Helsesykepleier Bibbi Berntzen    
Tlf. 908 32 281
Epost: bibbi.berntzen@harstad.kommune.no 

Fysioterapeut: Nina Valvåg Pedersen
Tlf. 902 59 507 (kun sms) / 909 35 714
​E-post: nina.pedersen@harstad.kommune.no

Ergoterapeut: Signe Rottem
Tlf. 469 02 389 / 909 35 714
Epost: signe.rottem@harstad.kommune.no

Kanebogen skole
Helsesykepleier Kristine E. Olsen
Tlf. 47 63 51 48 
Epost: kristin.olsen@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Karoline Øyan
Tlf. 91 82 01 99
Epost: karoline.oyan@harstad.kommune.no

Fysioterapeut: Nina Valvåg Pedersen
Tlf. 90259507 (kun sms) / 909 35 714
​E-post:nina.pedersen@harstad.kommune.no

Ergoterapeut: Signe Rottem
Tlf. 469 02 389 / 909 35 714
Epost: signe.rottem@harstad.kommune.no

Stangnes ungdomsskole
Helsesykepleier Birgit Strøm Hansen
Tlf: 90 23 69 88     
Epost: birgit.hansen@harstad.kommune.no    

Fysioterapeut: Elisabeth Weinschenk
Tlf. 991 56 763 / 909 35 714 
​E-post: elisabeth.weinschenk@harstad.kommune.no

Ergoterapeut: Signe Rottem
Tlf. 469 02 389 / 909 35 714
Epost: signe.rottem@harstad.kommune.no

Seljestad barneskole
Helsesykepleier Rita Halvorsen        
Tlf: 950 050 32     
Epost: rita.halvorsen@harstad.kommune.no

Fysioterapeut: Andrea Kofoed Malin
Tlf. 941 58 303 / 909 35 714
​E-post: andrea.malin@harstad.kommune.no

Ergoterapeut: Signe Rottem
Tlf. 469 02 389 / 909 35 714
Epost: signe.rottem@harstad.kommune.no

Seljestad ungdomsskole:           
Helsesykepleier Lisa Elvenes             
Tlf: 469 24 129
E-post: lisa.elvenes@harstad.kommune.no   

Fysioterapeut: Katrine Thorsen Rose Moxnes
Tlf. 479 09 676 / 909 35 714
​E-post: katrine.moxnes@harstad.kommune.no

Fysioterapeut: Elisabeth Fredly Vinje
Tlf. 908 95 644 / 909 35 714
​E-post: elisabeth.vinje@harstad.kommune.no

Ergoterapeut: Signe Rottem
Tlf. 469 02 389 / 909 35 714
Epost: signe.rottem@harstad.kommune.no

Harstad skole:

Helsesykepleier Silje C. Jensen           
Tlf: 977 77 686     
Epost: Silje.Jensen@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Marianne Kristoffersen  
Tlf: 468 01 423
Epost: Marianne.Kristoffersen@harstad.kommune.no

Fysioterapeut: Elisabeth Weinschenk
Tlf. 991 56 763
​E-post: elisabeth.weinschenk@harstad.kommune.no

Ergoterapeut: Signe Rottem
Tlf. 469 02 389 / 909 35 714
Epost: signe.rottem@harstad.kommune.no

Hagebyen skole           
Helsesykepleier Birgit Strøm Hansen
Tlf: 90 23 69 88     
Epost: birgit.hansen@harstad.kommune.no    

Fysioterapeut: Katrine Thorsen Rose Moxnes
Tlf. 479 09 676 / 909 35 714
​E-post: katrine.moxnes@harstad.kommune.no

Ergoterapeut: Signe Rottem
Tlf. 469 02 389 / 909 35 714
Epost: signe.rottem@harstad.kommune.no

Bergseng skole
Helsesykepleier Lisbeth E. Gyltnes   
Tlf: 911 37 613     
Epost: lisbeth.gyltnes@harstad.kommune.no    

Helsesykepleier Lisa H. Vikholt       
Tlf: 915 49 842     
Epost: lisa.vikholt@harstad.kommune.no    

Fysioterapeut: Katrine Thorsen Rose Moxnes
Tlf. 479 09 676 / 909 35 714
​E-post:katrine.moxnes@harstad.kommune.no

Ergoterapeut: Signe Rottem
Tlf. 469 02 389 / 909 35 714
Epost: signe.rottem@harstad.kommune.no

Lundenes skole
Helsesykepleier Lisa H. Vikholt
Tlf 91 54 98 42    
Epost:lisa.vikholt@harstad.kommune.no

Fysioterapeut: Elisabeth Fredly Vinje
Tlf. 908 95 644 / 909 35 714
​E-post: elisabeth.vinje@harstad.kommune.no

Ergoterapeut: Signe Rottem
Tlf. 469 02 389 / 909 35 714
Epost: signe.rottem@harstad.kommune.no

Heggen videregående skole       
Helsesykepleier Åsa Karlsen  
Tlf: 95 36 55 32     
Epost: asa.karlsen@harstad.kommune.no

Ergoterapeut: Signe Rottem
Tlf. 469 02 389 / 909 35 714
Epost: signe.rottem@harstad.kommune.no

Stangnes videregående skole
Helsesykepleier Bibbi Berntzen    
Tlf. 908 32 281
Epost: Bibbi.Berntzen@harstad.kommune.no

Ergoterapeut: Signe Rottem
Tlf. 469 02 389 / 909 35 714
Epost: signe.rottem@harstad.kommune.no