SKOLEÅRET 2023/2024

Vår 2024

 • Første skoledag: onsdag 3. januar
 • Vinterferie: 26. februar–1. mars (vinterferie i slutten av februar pga. tidlig påskeferie)
 • Påskeferie: mandag 25. mars til mandag 1. april. Første skoledag etter påske tirsdag 2. april.
 • Offentlig høytidsdag: onsdag 1. mai
 • Kristi himmelfartsdag: torsdag 9. mai
 • Fri: fredag 10. mai
 • Grunnlovsdag: fredag 17. mai
 • 2. pinsedag: mandag 20. mai
 • Siste skoledag: fredag 21. juni

Legg  merke til følgende for SFO våren 2024:

 • Stengt 2. januar
 • Heldagsåpent 26. februar til 1. mars
 • Heldagsåpent 25. og 26. mars og til kl.  12.00 onsdag 27. mars
 • Stengt 10. mai

SKOLEÅRET 2024/2025

Høst 2024

 • Første skoledag: Mandag 19. august
 • Høstferie: Onsdag 2. oktober - fredag 4. oktober. 
 • Fridager for elevene: 18. og 19. november.
 • Siste skoledag før jul: Fredag 20. desember

Vår 2025

 • Første skoledag 2025: Mandag 6. januar.
 • Vinterferie: Mandag 3. mars - fredag 7. mars. 
 • Påskeferie: mandag 14. april - mandag 21. april. Første skoledag etter påske er tirsdag 22. april.
 • Offentlig høytidsdag 1. mai.
 • Fridag for elevene: Fredag 2. mai.
 • Kristi himmelfartsdag 29. mai.
 • 2. pinsedag: Mandag 9. juni.
 • Siste skoledag: Fredag 20. juni. 

I tillegg kommer kommunale planleggingsdager for skoler.

Legg merke til følgende for SFO skoleåret 2024/2025:

 • Stengt 15. og 16. august
 • Stengt 18. november
 • Stengt 3. januar
 • Stengt 2. mai