Harstad kommune bør etablere offentlige ladestasjoner for elbiler med følgende anbefalinger:

Ladestasjonene bør tilby semi-hurtiglading/fleksilading med 7,2 kW effekt.

Ladepunktene bør være Mode 3 Type 2, men også ha støtte for Mode 1 og Mode 2 lading (da med Schuko-kontakt).

Det bør være minimum 2 ladepunkt per lader.

Ladestasjonene bør plasseres på offentlige parkeringsplasser i eller nær sentrum. Hvert parkeringsområde bør ha minimum én ladestasjon.

Ladestasjonene bør skiltes med bruksvilkår, samt skilt «Reservert ladende motorvogn».

Det bør innføres betaling for lading hvis dette er økonomisk hensiktsmessig.

Det bør i så fall velges et allment tilgjengelig betalingsmiddel.

Det bør innføres en tidsbegrensning på ladingen på 3 timer.

Det bør i første omgang etableres 4 ladestasjoner, med 2 ladepunkter hver.

Det skal etableres opp til 20 ladestasjoner for elbil i Harstad sentrum. Ladestasjonene skal fordeles på de forskjellige parkeringsområdene i sentrum, slik at hvert parkeringsområde har tilstrekkelig ladekapasitet.

Det skal etableres ladestasjoner i følgende områder i Harstad sentrum: 

Havnegata P-hus

Trekanten P-hus ved Grottebadet

Ved rådhuset i Asbjørn Selsbanes gate

Ladestasjonene skal etableres før den nye parkeringsforskriften trer i kraft 1. januar 2018.

 

Last ned strategien som pdf