Kommunestyret vedtok 17.12.15. ny strategisk plan for oppvekst kalt «Inkluderende oppvekst». Planen gjelder for perioden 2016 – 2021, og skal angi retning og danne grunnlaget for politiske og administrative beslutninger i planperioden.

Oppvekstplanen tar for seg de fire hovedområdene innen oppvekstfeltet; barnehage, skole, kultur og forebyggende arbeid. Den primære målgruppen er barn og ungdom i alderen 0 – 18 år og deres foresatte. Den sekundære målgruppen for planen er tjenesteytere/personale, administrasjonen og politikere.

Harstad kommunes overordnede strategi for oppvekst er å bidra til å styrke barn, unges og familiens muligheter til å skape en god og positiv oppvekst. Målet er at barn og ungdom i Harstad skal trives og mestre livet sitt.

«Inkluderende oppvekst» gir leseren oversikt over hele oppvekstsektoren i Harstad kommune, og hyperkoblinger sikrer enkel tilgang til øvrige dokumenter som omtales i planen.

Les hele planen her.