Hvis du trenger en alarm for å kunne tilkalle hjelp hjemme, kan du få trygghetsalarm.
Du leier alarmen av kommunen. Du må betale for å ha trygghetsalarm.
 

Se oversikt over priser her: http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok01778.pdf

Hjelpemiddeltjenesten har ansvar for montering og drift av trygghetsalarmapparatet som plasseres hjemme hos deg. Utløst alarm besvares av kommunens legevaktsentral. Det er ansatte i hjemmetjenesten som rykker ut på alarmer etter beskjed fra legevaktsentralen.
 
Du søker om trygghetsalarm ved å fylle ut følgende søknadsskjema:

Her kan du laste ned søknadskjema
 
Søknad sendes til: 
Harstad kommune v/Koordinerende enhet
Postmottak
9479 Harstad