Det kan oppleves som overveldende å få et barn med nedsatt funksjonsevne. Denne veiviseren gir en oversikt over ulike tjenester og hjelp som finnes, inndelt etter alder fra graviditet til 18 år og voksen.

Er det noe du ikke fant i veiviseren? Ta gjerne kontakt med

Ann-Kristin Frantzen, e-post: ann-kristin.frantzen@harstad.kommune.no, tlf 948 37 928